Declaració d'Accessibilitat

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://www.laboratoridelletres.com


Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

 El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

1 - Manca de conformitat amb el RD 1112/2018

En algunes pàgines la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari [requisit número 9.1.3.1    Informació i relacions de EN 301549 V3.2.1 (2021-03)].

Podrien existir fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats després del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la seva totalitat tots els requisits d'accessibilitat.

Podrien haver-hi errors puntuals d'edició en alguna pàgina web.

 2 - Càrrega desproporcionada

         No s'aplica.

3 - El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

Podrien existir fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. Tot i que s'ha procurat que la majoria sí que ho compleixin.

 

Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

 Aquesta declaració va ser preparada el 14 de juny del 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per la mateixa empresa desenvolupadora del lloc web.

 

Observacions i dades de contacte

 Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com ara:

 Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web

 Transmetre altres dificultats d'accés al contingut

 Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web

 A través de qualsevol dels mitjans disponibles a la secció de l'Oficina d'atenció a la ciutadania.

 Podeu presentar:

 Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o

 Una sol·licitud d'informació accessible relativa a:

         continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l’article 3, apartat 4

         continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la Sol·licitud d'informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

Les comunicacions seran tractades pel departament d'informàtica de la nostra empresa.

 

Procediment d'aplicació

El procediment de reclamació és el recollit a l'article 13 del RD 1112/2018.

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats a l'article 12.5 del RD 1112/2018, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada a través del nostre formulari de contacte disponible al nostre lloc web.

 

Contingut opcional

Aquest lloc web compleix els requisits de la Norma EN 301549 V3.2.1 (2021-03) considerant les excepcions del RD 1112/2018.

L'última revisió de l'accessibilitat s'ha fet el 14 de juny del 2023.

El lloc web està optimitzat per a les darreres versions vigents dels navegadors Microsoft Edge, FireFox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280×1024.

El lloc web està dissenyat per a la seva visualització Responsive, de manera que es visualitza de forma òptima en els dispositius tablet i mòbils. En aquests dispositius està optimitzat per visualitzar-lo en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador nadiu d'Android.