AVÍS LEGAL


​{

Escriviu alguna cosa...

INFORMACIÓ GENERAL DE LA SEU ELECTRÒNICA


Laboratori de Lletres (www.laboratoridelletres.com) amb CIF B66227976 és un domini de Laboratori de Lletres S.L.U., amb domicili al carrer Almogàvers, 214, 08018, Barcelona, telèfon 933963719 i adreça electrònica cursos@laboratoridelletres.com. Mitjançant el domini laboratoridelletres.com, l’escola d’escriptura Laboratori de Lletres promociona els seus esdeveniments, les propostes culturals i fa difusió dels seus cursos.

El Laboratori de Lletres es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts del lloc web, així com l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

L’ús del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i les condicions contingudes en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Laboratori de Lletres és una marca legalment registrada, així com el seu domini web (www.laboratoridelletres.com). Queda totalment prohibit qualsevol ús o reproducció d’aquesta marca sense l’autorització prèvia, expressa i per escrit del Laboratori de Lletres.

El Laboratori de Lletres és propietari de tots els continguts d’aquest lloc web: textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material. Per tant, queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o transmetre tant el contingut com el codi de les pàgines. Cap element de la informació facilitada en aquest lloc web pot ser objecte de venda o cessió. Excepcionalment, el Laboratori de Lletres pot atorgar una autorització expressa i escrita.

Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que s’hi puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització del Laboratori de Lletres, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Per tant, no s’autoritza en cap cas:

· La presentació d’una pàgina com la del www.laboratoridelletres.com o qualsevol contingut d’aquesta en una finestra que no pertany a l’original registrada amb el domini. Així doncs, queda totalment prohibit utilitzar qualsevol tècnica i/o procediment de plagi o suplantació de la identitat.

· Una extracció d’elements del lloc web que perjudiqui la imatge del Laboratori de Lletres, conforme les disposicions vigents.

· L’ús de marques o signes distintius, propietat de Laboratori de Lletres, sense el coneixement i l’autorització prèvia i expressa per part de l’empresa.

En resum, tot el contingut del lloc web està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. En conseqüència, els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que pugui vulnerar aquests drets sobre els continguts.

NO DUBTIS EN PREGUNTAR!

Separa les adreces de correu electrònic amb una coma.

Gràcies pels vostres comentaris

El nostre equip us enviarà un missatge al més aviat possible.
Mentrestant, li convidem a visitar nostre pàgina web.