CONDICIONS DE COMPRA


​{

Escriviu alguna cosa...

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquestes condicions de venda s’apliquen a totes les compres de productes i cursos oferts per Laboratori de Lletres a través de la seva pàgina web www.laboratoridelletres.com.

La part venedora, Laboratori de Lletres S.L., amb CIF B66227976, té domicili fiscal a C/Trav. de les Corts 122 bis, 6-3, 08028 Barcelona. Els clients poden posar-se en contacte a través del correu electrònic d’atenció al client: lab@laboratoridelletres.com o a través del telèfon 93 396 3719 o bé 640 037 605.

EL COMPRADOR O COMPRADORA

Tota persona física o jurídica pot ser client o clienta i comprar els articles oferts per Laboratori de Lletres a través de la botiga de la seva pàgina web facilitant les dades necessàries per a l’enviament i cobrament de la comanda i amb l’acceptació prèvia d’aquestes condicions generals de venda.

ELS PRODUCTES

Els productes i els cursos oferts per a la venda estan definits en la seva descripció. Les fotografies dels productes exposats a la pàgina web no tenen valor contractual. L’ús adequat dels productes és responsabilitat de la persona que els ha comprat.

ELS PREUS

Laboratori de Lletres es reserva el dret de modificar en qualsevol cas i moment els preus de venda que figuren a la web.

COMANDA

Les comandes es fan a través de les pàgines de cursos de la web o a través de la botiga www.laboratoridelletres.com/botiga. En el moment de realitzar una primera compra, el client quedarà donat d’alta com a usuari registrat.

El fet de realitzar una compra implica l’acceptació plena del preu establert, de la descripció dels productes i d’aquestes condicions de venda.

Laboratori de Lletres es reserva el dret d’anul·lació d’una compra quan no s’obtingui una resposta per part del client sobre diferents aspectes de la comanda, quan no s’hagin facilitat les dades necessàries per l’enviament i el cobrament de la comanda, quan s’observi un comportament fraudulent o el pagament no sigui acceptat per qualsevol raó.

PAGAMENT

El pagament es fa per transferència bancària: en la confirmació de la comanda apareixerà la informació del número de compte on poder fer l’ingrés. Així mateix el client rebrà un correu electrònic amb les mateixes dades. Les comandes pagades mitjançant aquesta modalitat estaran vigents durant 5 dies hàbils (de dilluns a divendres no festius) començant a contar des del dia següent de fer la compra. Si en aquest termini no es rep el pagament, la comanda quedarà anul·lada i els productes tornaran a l’estoc de la botiga. Aquest tipus de pagament tarda a fer-se efectiu 2-3 dies, i s’enviarà a partir que el pagament sigui efectiu.


CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER ALS PRODUCTES FÍSICS

EXPEDICIÓ I ENVIAMENT

Un cop la comanda ha sigut validada s’enviarà a través de correu postal.

El client, després d’acceptar i confirmar la compra a través de la botiga de la pàgina web, rebrà de forma automàtica un correu electrònic a l’adreça de correu facilitada que confirmarà la comanda.

Una vegada s’hagi rebut el pagament de la compra i de les despeses d’enviament, Laboratori de Lletres es compromet a fer l’expedició i enviament de la comanda en un màxim de 48 hores (sense comptar caps de setmana i festius). ATENCIÓ: durant el període de Nadal, i degut a la sobrecàrrega de Correus en aquesta època, no podrem garantir la rebuda del paquet abans de 48 hores.

Si una vegada confirmada la compra, alguns dels productes sol·licitats no estiguessin disponibles, Laboratori de Lletres es compromet a advertir el client d’aquest fet amb la major rapidesa possible. En cap cas la no disponibilitat d’un producte dona dret a la indemnització de cap producte.

En cas de dany visible en l’enviament, el client haurà d’indicar-ho posant-se en contacte per correu electrònic amb botiga@laboratoridelletres.com, el mateix dia de la recepció, per poder formular una reclamació. No s’acceptarà cap reclamació un cop passat aquest termini.

DEVOLUCIONS

D’acord amb la normativa establerta en els articles 68 i 101 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 novembre, pel qual s’aprova el text de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, el client disposarà d’un termini de 7 dies hàbils a partir de la data de recepció de la mercaderia objecte del contracte per desistir-ne sense justificar la seva decisió i sense penalització.

En cas de devolució, el client ha d’escriure un correu electrònic a lab@laboratoridelletres.com amb el número de referència, data i descripció del producte que vol retornar. Les despeses de la devolució les assumirà el comprador d’acord amb l’article 101.1 del Real Decret Llegislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

Per tenir dret a reemborsament de la quantitat prèviament pagada, els productes han de retornar-se en el seu embalatge original que no ha d’estar obert i ha d’estar en perfecte estat. No s’acceptaran devolucions que no compleixin aquesta condició.

Un cop Laboratori de Lletres hagi rebut els productes retornats i en comprovi l’estat, al client li serà reemborsada la quantitat del preu pagat pel producte amb la màxima rapidesa possible. El termini màxim legal per fer la devolució de l’import és de 30 dies.

Un cop transcorregut el termini de 7 dies des de la recepció de la comanda sense que el client hagi exercit el seu dret legal a desistir no s’admetran devolucions.

PRODUCTE DEFECTUÓS O ERRONI

En el supòsit que el producte sigui defectuós o que per error de la part venedora s’hagi enviat un producte diferent al sol·licitat, el client ha de posar-se en contacte amb Laboratori de Lletres immediatament per indicar i gestionar el seu canvi o devolució. Els productes defectuosos o erronis s’han de retornar amb el seu embalatge original (que no ha d’haver estat obert i ha d’estar en perfecte estat en cas de producte erroni). Un cop rebut l’article i comprovat l’error per part del venedor, s’enviarà un nou producte (en cas de ser aquest l’acord entre venedor i client). Són a càrrec de la part venedora tant les despeses d’enviament de devolució com les despeses d’enviament del nou producte.

Si l’article defectuós o erroni no està disponible es farà la devolució de l’import amb la màxima rapidesa possible i en tot cas, en un termini màxim de 30 dies.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER ALS CURSOS

RESERVA I CONFIRMACIÓ DE PLAÇA AL CURS

En el moment de fer la inscripció a un curs a través de la pàgina web o personalment al nostre local, es considerarà que l’alumne té una plaça reservada per a aquell curs.

En cas de pagament en efectiu o amb targeta de crèdit en el moment de la inscripció, la plaça al curs estarà assegurada.

En cas de pagament per transferència bancària, la plaça no estarà reservada fins a la recepció del pagament.

CANCEL·LACIONS I CANVIS

El Laboratori de Lletres es reserva el dret de canviar un professor per causes de força major.

El Laboratori de Lletres es reserva el dret d’ajornar i/o anul·lar qualsevol curs si el nombre d’alumnes inscrits no és suficient, segons el seu criteri.

En cas d’anul·lació d’un curs, l’alumne pot decidir canviar de curs o rebre la devolució de l’import pagat.

Si l’alumne es decanta per canviar de curs i el preu del curs triat difereix de l’anul·lat, es procedirà al pagament o reemborsament de la diferència.

Si l’alumne es decanta per la devolució de l’import, aquest es farà per la mateixa via que s’ha efectuat el pagament.

DEVOLUCIONS

Si per causa justificada un alumne no pot iniciar el curs al qual s’ha matriculat, i ho comunica 15 dies naturals abans de l’inici del curs, el Laboratori de Lletres li retornarà el total de l’import pagat.

Si la baixa del curs es comunica durant els 15 dies naturals anteriors a l’inici del curs, se li retornarà el 80% de l’import pagat.

Un cop iniciat el curs, no hi haurà cap mena de devolució.

ALTRES CONDICIONS

· En els cursos virtuals és possible inscriure’s a un curs un a vegada ja ha començat. En aquest cas, l’alumne haurà de dedicar força temps els primers dies per tal de posar-se al dia dels temes i exercicis que ja s’han treballat.

· En els cursos presencials només és possible inscriure’s a un curs que ja ha començat, si s’hi accedeix a partir de la segona sessió. Més endavant en el curs, no és possible. En cas que un alumne accedeixi a un curs presencial en la segona sessió, rebrà del professor per correu electrònic el material tractat a la primera sessió per tal de posar-se al dia.

· En cas d’absència o malaltia sobtada d’un professor d’un curs presencial, es farà tot el possible per avisar els alumnes per correu electrònic i per telèfon per tal que no s’hagin de desplaçar fins a l’escola.

· En cas d’anul·lació d’una classe presencial per absència o malaltia d’un professor, la classe es recuperarà respectant, si és possible,  l’horari habitual del curs, o bé consensuant amb tots els alumnes una data i hora convenient.

· En els cursos virtuals, els professors tenen 7 dies naturals des de la data límit fixada per a l’entrega dels exercicis per a retornar les correccions als alumnes a través de la plataforma digital.

JURISDICCIÓ

Les condicions de venda es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renuncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals més propers del domicili del titular d’aquest lloc web.

Per qualsevol pregunta o sol·licitud d’informació, el client es pot posar en contacte amb Laboratori de Lletres per correu electrònic lab@laboratoridelletres.com o per telèfon al 93 396 3719 o 640 037 605

NO DUBTIS EN PREGUNTAR!

Separa les adreces de correu electrònic amb una coma.

Gràcies pels vostres comentaris

El nostre equip us enviarà un missatge al més aviat possible.
Mentrestant, li convidem a visitar nostre pàgina web.