Enviar

MISSIÓ

Apropem el que saben els escriptors a persones inquietes per la lectura i l’escriptura, tenint en compte les seves aspiracions, per poder-les acompanyar en el seu camí literari en un ambient distès i de complicitat.

Mapa

VISIÓ

Aspirem a convertir-nos en un centre de creativitat i intel·ligència emocional, nucli de cultura i desenvolupament personal de Barcelona amb el reconeixement dels propis treballadors, d’alumnes, simpatitzants i de referents nacionals i internacionals.

VALORS

Encaixada de mans

PROXIMITAT

Coneixem personalment tots els nostres alumnes. Tant el professor, com el personal administratiu treballen per fer sentir els alumnes com a casa seva.

Configuració

FLEXIBILITAT

Cursos curts i de continuïtat. No imposem un mètode de treball sinó que ajudem l’alumne a trobar el seu camí.

Primer

EXCEL·LÈNCIA

Aspirem a l’excel·lència en el servei des del primer contacte fins a acabar el curs. Per a fer-ho, ens basem en les opinions dels nostres alumnes, que demanem contínuament per a millorar.

Estrella

PROFESSIONALITAT I QUALITAT

Tot el material didàctic està fet pels professors del Laboratori de Lletres. Tots els professors són professionals de l’escriptura que parlen des de la seva pròpia experiència.

Etiqueta

VÀLUA

Els nostres preus estan ajustats per aconseguir la remuneració el més justa possible per als professors i cobrir despeses de l’escola, i a la vegada garantir la qualitat dels nostres cursos.

Llum

FILOSOFIA

Creiem que escriure permet comunicar-se millor, aclarir idees i aprofundir l’aprenentatge.

Creiem que llegir és essencial per ser feliç.

Creiem que inventar ens porta a descobrir mons desconeguts, nostres i dels altres.

Creiem que en una classe es pot aprendre tant dels companys com del professor.

Creiem que la creativitat no es pot ensenyar amb uns manuals tancats i programats.

I també creiem altres coses, com per exemple:

Que la felicitat no es mesura en indicadors econòmics.

En una societat amb accés a un educació i sanitat públiques i de qualitat.

Que la cultura és una de les millors eines per al desenvolupament d’un país.

En l’economia del bé comú.

Que la bici és un dels millors transports inventats per l’home.

També ens agraden les matemàtiques.