Una irrupció, tres accions: de la paraula llegida a la paraula pintada

Una irrupció, tres accions: de la paraula llegida a la paraula pintada

Amb aquesta triple acció pictòrica, Víctor Andreu i els membres del Col·lectiu Fulcre ens mostraran com pintar amb les paraules. Amb grafit, tinta xinesa, aigua, cartolina i altres mitjans, és clar, però sempre amb la paraula com a punt de partida. Les paraules (els textos), els posarà el públic. Els pintors traduiran els versos o la prosa llegits pels assistents a un altre llenguatge, el que escriuen amb el seu alfabet pictòric de línies, taques i colors. És la tercera col·laboració entre el Col·lectiu Fulcre i el Laboratori de Lletres en el que portem de 2019, i esperem que tingui continuïtat en els propers, i per molts, anys.
La primera va ser l’Exposició del Projecte Àlef que es va inaugurar el passat 14 de gener, amb un recital a càrrec dels membres del Laboratori de Poesia que dialogaven amb les seves pintures: Àlef és la primera lletra d’aquest alfabet plàstic i verbal. Les pintures i poemes encara estan exposats al Laboratori de Lletres.
La segona es produeix en el marc d’un curs acabat d’encetar, Poesia III, amb el Projecte Afat , un nou diàleg interartístic que fa de la pintura poesia i poesia de la pintura, aquesta vegada a la recerca del sisè sentit, el sentit de la veu, segons exposa Ramon Llull al seu Llibre de l’afat. Amb aquesta irrupció, la presència del Col·lectiu Fulcre transcendeix els cursos de poesia i s’obre, també, a la prosa.
La irrupció serà triple. La primera acció, sensus, treballa a partir de l’aspecte sensorial de la paraula: el so, l’entonació, el ritme… es traslladen al llenguatge pictòric a partir d’un procés de sinestèsia o analogia entre els sentits. La segona, con-sensus, es proposa donar un significat a aquestes sensacions, traduir i fer visible l’emoció subjectiva. La tercera acció es presenta com una resposta al caos verbal de diversos textos llegits de manera simultània des d’una actitud serenitat vibrant.Més enllà de l’interès per comprendre la manera de treballar del Col·lectiu Fulcre, d’aquestes tres accions en podem extreure lliçons que són traslladables a l’escriptura. Com traduïm a paraules les impressions del món exterior? Com els donem sentit? Com teixim en un text els fils embullats del caos que ens envolta? Aprendre a mirar per aprendre pintar. Aprendre a pintar per aprendre a escriure.

Melcion Mateu.