DESCRIPCIÓ

El Laboratori de Lletres ofereix un servei de revisions d’escrits acadèmics per tal d’ajudar-vos a presentar informes, articles, treballs de fi de grau o de màster, tesis i altres textos d’excel·lent qualitat. La correcció pot ser només lingüística o lingüística i estilística. La correcció lingüística és una tasca objectiva i s’estudia l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic. En canvi, la correcció estilística consisteix a depurar el text dels defectes i les incorreccions com la redacció complexa d’una frase o paràgraf, l’ús de redundàncies, el to i el registre lingüístic, l’ús de paraules genèriques o poc precises, etc.

CONDICIONS

La informació i el tractament és totalment confidencial entre el client i el Laboratori de Lletres.

Els textos es presentaran en format Word per poder ser manipulats pel corrector professional, que els entregarà amb el control de canvis a la vista.

El termini màxim per a la correcció serà d’un mes des de la recepció de l’original.

El Laboratori de Lletres es reserva el dret de decidir si accepta el text o no després d’una primera revisió.

El pagament s’ha de fer per avançat i es pot fer per transferència bancària, per targeta de crèdit o en efectiu al nostre local.

PREUS

Correcció lingüística per a pàgines de 2100 caràcters amb espais (unes 400 paraules, aproximadament):  3€ per pàgina

Correcció lingüística i estilística per a pàgines de 2100 caràcters amb espais (unes 400 paraules, aproximadament):  4€ per pàgina

SERVEI URGENT

El cost addicional per servei urgent serà del 20% i l’entrega s’efectuarà en un període màxim de 7 dies.

COM CONTRACTAR

Si ens envies tota la informació sobre la teva obra i les teves necessitats en el formulari d’aquí sota, ens posarem en contacte amb tu per mail per tal de concretar el preu (segons extensió del document) i la data en què podem tenir el servei fet.

ENCARREGA'NS UN SERVEI: