Llibre

INFORMES DE LECTURA DE TEXTOS LITERARIS

Anàlisi dels punts forts i febles del teu projecte de novel·la, contes o qualsevol format narratiu. S’analitzen també les seves possibilitats literàries i comercials.

Més informació >

agenda

CORRECCIONS LINGÜÍSTIQUES i ESTILÍSTIQUES

Es corregeix l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic, es detecten els punts febles de caire estilístic i es donen pautes per a millorar-los.

Més informació >

quadrats

SERVEI COMBINAT: INFORME, REVISIÓ I TUTORIA

Servei que consta d’un informe de lectura, una revisió lingüística i estilística i una sessió de tutoria amb el lector professional. La tutoria pot ser en persona o per telèfon.

Més informació >

tutoria

COACHING PER A ESCRIPTORS

Tutories per acompanyar els autors en el procés de finalització de la seva obra literària. Contes, novel·les, poemes o assaig, depenent de cada projecte, s’assignarà el tutor amb més experiència.

Més informació >

verificat

REVISIONS DE TREBALLS ACADÈMICS

Correccions d’escrits acadèmics, com tesis o treballs de fi de grau o de màster, en els àmbits de les humanitats i les ciències socials. La correcció pot ser només lingüística o lingüística i estilística.

Més informació >

Caracter

TRADUCCIONS LITERÀRIES, COMERCIALS O TÈCNIQUES

Traduccions de tot tipus de textos, i des de diverses llengües de sortida cap al català o el castellà, fetes per professionals amb àmplia experiència.

Més informació >