INFORMACIÓ GENERAL DE LA SEU ELECTRÒNICA

Laboratori de Lletres (www.laboratoridelletres.com) amb CIF B66227976 és un domini de Con noticias de Gurb S.L., amb domicili al carrer Casp 39, 08010, Barcelona, telèfon 933963719 i adreça electrònica info@laboratoridelletres.com. Mitjançant el domini laboratoridelletres.com, l’escola d’escriptura, Laboratori de Lletres, promociona els seus esdeveniments, les propostes culturals i fa difusió dels seus cursos.

El Laboratori de Lletres es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts del lloc web, així com l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

L’ús del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i les condicions contingudes en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El Laboratori de Lletres compleix la normativa vigent sobre la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Partint d’aquest punt, l’usuari d’aquest lloc web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc a les condicions aquí establertes i, per tant, autoritza al Laboratori de Lletres a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà, i per d’altres com la inscripció personal a la seu del Laboratori de Lletres, als seus fitxers automatizats, prèviament comunicats a l’Agència de Protecció de Dades, i que es troben a la seu del Laboratori de Lletres, al carrer Casp, 39, Principal 2-A, 08010, de Barcelona.

El responsable del tractament i la manipulació dels fitxers és l’equip administratiu del Laboratori de Lletres.

L’ús de les dades personals és de caràcter confidencial, i es faran servir per a poder realitzar els serveis propis del Laboratori de Lletres, així com informar i/o promocionar els esdeveniments i les darreres novetats.

Els qui hagin cedit les seves dades estan en tot el seu dret de fer ús dels seus drets ARCO, pels quals es respectaran estrictament els terminis establerts per la llei.

PROTECCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Laboratori de Lletres és una marca legalment registrada, així com el seu domini web (www.laboratoridelletres.com). Queda totalment prohibit qualsevol ús o reproducció d’aquesta marca sense l’autorització prèvia, expressa i per escrit del Laboratori de Lletres.

El Laboratori de Lletres és propietari de tots els continguts d’aquest lloc web: textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material. Per tant, queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o transmetre tant el contingut com el codi de les pàgines. Cap element de la informació facilitada en aquest lloc web pot ser objecte de venda o cessió. Excepcionalment el Laboratori de Lletres pot atorgar una autorització expressa i escrita.

Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que s’hi puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització del Laboratori de Lletres, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Per tant, no s’autoritza en cap cas:

  • La presentació d’una pàgina com la del www.laboratoridelletres.com o qualsevol contingut d’aquesta en una finestra que no pertany a l’original registrada amb el domini. Així doncs, quedat totalment prohibit utilitzar qualsevol tècnica i/o procediment de plagi o suplentació de la identitat.
  • Una extracció d’elements del lloc web que perjudiqui la imatge del Laboratori de Lletres, conforme les disposicions vigents.
  • L’ús de marques o signes distintius, propietat de Laboratori de Lletres, sense el coneixement i l’autorització prèvia i expressa per part de l’empresa.

En resum, tot el contingut del lloc web està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Conseqüentment, els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que pugui vulnerar aquests drets sobre els continguts.