Beques Laboratori i ACCEM

Beques Laboratori i ACCEM

Des del Laboratori, somniem en un món més just i hem decidit contribuir en la causa oferint el nostre granet de sorra. Per això, col·laborem amb l’entitat ACCEM. De moment, hem cedit una plaça a un curs presencial de l’hivern de 2016 per tal que en gaudeixi qualsevol persona adherida als programes d’aquesta entitat i que tingui inquietuds literàries.

Els requisits que s’havien de complir per poder optar a la beca són:

1. Participar en algun programa d’Accem en la seva condició de: sol·licitant de protecció internacional, refugiat/da o persona en situació de vulnerabilitat social

2. Si s’escau, tenir un domini de l’idioma català o castellà equivalent com a mínim a un B2 del marc europeu de referència per a les llengües.

3. Tenir interès per la literatura i motivació per a l’aprenentatge.

4. Compromís i serietat.

L’ONG ACCEM lluita per millorar les condicions de vida de les persones que es troben en la situació més vulnerable de la societat, especialment amb col·lectius de refugiats, persones immigrades i en situació o risc d’exclusió social.

El Laboratori de Lletres i ACCEM van prendre contacte per primera vegada arran d’una reunió de la Zona11, la nova àrea creativa de l’Eixample de Barcelona, de la qual totes dues entitats formem part.