Roser Miquel

Roser Miquel

Roser Miquel

Editora

Imparteix el curs de Redacció i estil

Llicenciada en Filologia Catalana per la UB, es dedica a l’edició de llibre de text des de fa més de vint anys. Ha compaginat l’edició amb la docència a secundària i amb tasques de correcció lingüística i literària.