LEGO Serious Play: jugant per treballar millor

LEGO Serious Play: jugant per treballar millor

LEGO Serious Play és una tècnica innovadora per fomentar la creativitat

Clara Ardévol (@claraardevol)

Tots hem jugat alguna vegada a construir castells o vaixells pirata amb les mítiques peces de LEGO. Sorprenentment, aquest passatemps encara ens pot ser molt útil, ja que l’última moda entre les empreses és el LEGO Serious Play, una tècnica dissenyada per innovar i cohesionar els grups de treball. Els creadors d’aquesta metodologia es basen en aquella frase de Plató que diu que es coneix millor algú durant una hora de joc que durant tota una vida conversant. Així, el que pot semblar un simple entreteniment per a nens, aporta molta informació sobre els treballadors d’una empresa i fomenta la comunicació i la creativitat.

Sembla una broma, però té una explicació científica: la pell conté el 80% de les connexions neuronals, i utilitzar-la, per tant, és una bona forma de fer treballar el nostre cervell i generar unes millors idees. A més, quan els treballadors es converteixen en nens per una estona, totes les barreres d’interacció inconscients que hi ha entre les persones es trenquen. Per tant, és més fàcil comunicar-se, crear, dissenyar estratègies…etc.

LEGO

Però com funciona exactament? Un moderador planteja unes preguntes que s’han de contestar mitjançant la construcció de models tridimensionals, el que serà la base per a la discussió grupal. Tot el que es construeix ha de ser explicat, i el resultat final és el plantejament de diversos escenaris imaginaris que es poden traslladar a la vida real.

A grans trets, el que s’aconsegueix és treure les idees més profundes del treballador –que ell mateix desconeixia– utilitzant les peces de LEGO com a catalitzadores d’aquests pensaments. El procediment també ajuda a conèixer millor les persones amb les quals es treballa: si la proposta fos construir una torre molt alta en poc temps, els més llançats decidirien fer-ho el més ràpid possible i posar una peça sobre una altra precipitadament, mentre que els més reflexius se centrarien a construir a poc a poc els fonaments per tal que la torre no caigués.

Un altre avantatge d’aquesta metodologia és que obliga a la participació de tot el grup. Una minoria de treballadors acostuma a monopolitzar les converses en una reunió, però amb aquest mètode la participació queda molt més repartida, ja que les construccions s’han de verbalitzar. LEGO Serious Play també qüestiona el clàssic brain storming, una tècnica que no aconseguia mantenir la concentració del grup durant tota l’estona. Amb aquest nou “joc per a empleats”, la concentració és permanent a causa de la dificultat de la pregunta i les construccions.

En definitiva, es posen a prova les debilitats individuals i col·lectives, la resolució de problemes i la presa de decisions, situacions que també resulten útils per escriure. Tots els autors s’han enfrontat a problemes com la por a la pàgina en blanc o la dificultat per acceptar les crítiques. Són qüestions que es poden reflexionar de manera original en una sessió de LEGO Serious Play; un simple joc que pot ser molt útil a l’hora de millorar com a escriptors, gairebé sense adonar-nos-en.