Projecte recull de contes

Treballem amb alumnes d’una classe d’ESO per tal de publicar un recull de contes escrits pels mateixos alumnes. Acompanyem els alumnes en reunions setmanals, en tot el procés creatiu de l’escriptura, i en el procés posterior d’autoedició (en versió e-book o paper, depenent dels mitjans disponibles).

Programa

– Introducció a l’escriptura. Introducció al món editorial. Edició en paper i edició digital.

– Primers esbossos de contes. Plataformes d’autoedició: quines hi ha i quins són els seus punts forts i febles.

– Segona versió de contes. Tria de la plataforma d’auto-edició. Tria del format (només digital o també en paper).

– Versió final dels contes. Últims detalls a corregir. Paginació i maquetació. El toc final al recull.

– Edició. Pujada del document final a la plataforma escollida. Tancament de projecte.

Informació Pràctica

Durada orientativa de cinc setmanes, amb dedicació dels alumnes d’entre 6 i 8 hores setmanals (un total de 30 a 40 hores).

Pregunta'ns el que vulguis

Vull rebre la informació en:
;