Poesia

Nivel 1

INICIO MODALIDAD DOCENTE IDIOMA PRECIO
13 octubre En directo por videoconferencia Martes 17.00-19.00 h 20 h lectivas + 10 h dedicación (10 sesiones en 10 semanas) Miquel-Lluís Muntané Catalán
320 -10% Cursos de Otoño: 288 € (descuentos no acumulables)
Inscríbete
15 octubre Online 30 h de dedicación (10 sesiones en 10 semanas) Melcion Mateu Castellano
280 -10% Cursos de Otoño: 252 € (descuentos no acumulables)
Inscríbete
15 octubre Online 30 h de dedicación (10 sesiones en 10 semanas) Melcion Mateu Catalán
280 -10% Cursos de Otoño: 252 € (descuentos no acumulables)
Inscríbete
15 octubre En directo por videoconferencia Jueves 17.00-19.00 h 20 h lectivas + 10 h dedicación (10 sesiones en 10 semanas) Esteve Plantada Catalán
320 -10% Cursos de Otoño: 288 € (descuentos no acumulables)
Inscríbete
Si el curso lleva este icono, está reconocido por el Departament d'Educació.

En los cursos en catalán se pueden escribir los ejercicios tanto en catalán como en castellano.

MÁS INFORMACIÓN

Curs introductori de poesia que pretén acostar el vers a l'alumne des d'una perspectiva contemporània. Els temes mesclaran teoria, debat i exercicis pràctics. Una de les idees centrals del curs és trencar la muralla que per a molts és la poesia, allunyant-la dels tòpics que la presenten com una cosa que no es renova i que pateix dificultats d'acostament per per un excés de solemnitat. S’estudien corrents fonamentals de la poesia occidental moderna i posterior –modernisme, simbolisme, realisme, avantguardes i poesia de l’experiència– i s’analitzen poemes d’autors com Charles Baudelaire, Joan Brossa, Maria Àngels Anglada, Ezra Pound, Gabriel Ferrater, Maria-Mercè Marçal i Pere Gimferrer, entre d’altres.
Es treballen exercicis específics de versificació, tècniques i recursos poètics, traducció i calc d’estil. Tot això amb l’objectiu d’aprendre a escriure i millorar la producció poètica pròpia.

PROGRAMA DEL CURSO

Programa del curs presencial
– Història i evolució de la poesia
– Familiaritzar-se amb la poesia: subgèneres, estils, tècniques, característiques del llenguatge i criteris de qualitat
– La llengua com a matèria primera i eina de treball.
– Els registres
– Maneres d’abordar un llibre de poesia.
– La perspectiva de l’autor i la perspectiva del lector
– Exercicis pràctics d’escriptura, de correcció i d’anàlisi
El curs inclou la visita d’alguns poetes amb els quals podrem dialogar sobre la seva obra i la poesia en general.

Programa del curs virtual
– Què és poesia? La lírica en temps difícils
– La “funció poètica” i les seves manifestacions (cançó, publicitat)
– Les fronteres del gènere: vers i prosa
– L’arquitectura del vers: nocions de mètrica
– Formes i gèneres poètics: metres clàssics i vers lliure
– La imatge i els recursos poètics
– La tria dels models
– Poesia i arts plàstiques
– Imitació i originalitat: calc i construcció d’un estil propi

COMPARTE ESTE CURSO

Nivel 2

INICIO MODALIDAD DOCENTE IDIOMA PRECIO
15 octubre Online 30 h de dedicación (10 sesiones en 10 semanas) Melcion Mateu Castellano
280 -10% Cursos de Otoño: 252 € (descuentos no acumulables)
Inscríbete
15 octubre Online 30 h de dedicación (10 sesiones en 10 semanas) Melcion Mateu Catalán
280 -10% Cursos de Otoño: 252 € (descuentos no acumulables)
Inscríbete
Si el curso lleva este icono, está reconocido por el Departament d'Educació.

En los cursos en catalán se pueden escribir los ejercicios tanto en catalán como en castellano.

MÁS INFORMACIÓN

Curs de continuació dirigit a l’alumne que hagi seguit el curs de Poesia I.
L'objectiu és finalitzar l’acurada preparació prèvia a l’escriptura del poemari de cadascun dels participants.
S'enfortirà la recerca d'una veu poètica pròpia mitjançant la lectura i anàlisi activa de poesia canònica i contemporània, exercicis avançats de composició i la lectura crítica compartida dels textos dels mateixos participants.

PROGRAMA DEL CURSO

Programa del curs virtual
– La "cambra pròpia" i la tria de models
– Quadern íntim de lectures: anàlisi activa de poemaris
– Traducció i calc d'estil
– Poesia moderna i opcions estètiques
– Nocions avançades de mètrica i composició
– La tria lèxica i el registre
– La unitat temàtica i la unitat estilística
– El projecte propi

COMPARTE ESTE CURSO

Nivel 3

INICIO MODALIDAD DOCENTE IDIOMA PRECIO
15 octubre Online 30 h de dedicación (10 sesiones en 10 semanas) Melcion Mateu Catalán
280 -10% Cursos de Otoño: 252 € (descuentos no acumulables)
Inscríbete
15 octubre Online 30 h de dedicación (10 sesiones en 10 semanas) Melcion Mateu Castellano
280 -10% Cursos de Otoño: 252 € (descuentos no acumulables)
Inscríbete
Si el curso lleva este icono, está reconocido por el Departament d'Educació.

En los cursos en catalán se pueden escribir los ejercicios tanto en catalán como en castellano.

MÁS INFORMACIÓN

Curs de continuació dirigit a l’alumne que hagi seguit el curs de Poesia II.
Aquest curs, íntegrament pràctic, està destinat a tots aquells alumnes que ja posseeixen els coneixements necessaris com per enfrontar-se a l’escriptura de poemes.

PROGRAMA DEL CURSO
COMPARTE ESTE CURSO

Pregúntanos lo que quieras

Quiero recibir la información en:
;