La comunicació escrita a les empreses

Des de correus electrònics a missatgeria instantània, des d’informes a cartells publicitaris, les empreses i els seus treballadors necessiten comunicar-se per escrit constantment. A vegades, errors o mancances en aquests escrits poden causar ambigüitats, conflictes o la projecció d'una imatge poc professional.

Al Laboratori de Lletres treballem amb la teva empresa per tal que les teves comunicacions siguin clares, concises i eficaces.

 


Fem servir l'escriptura per augmentar l'eficiència i millorar la imatge de l’empresa.


 

Després de la nostra formació, els participants:

- Escriuen amb més confiança i professionalitat.
- Treballen de manera més productiva.
- Milloren la comunicació amb els proveïdors, clients i treballadors.
- Escriuen textos més atractius i efectius.
- Eviten conflictes generats per malentesos en la comunicació escrita.
- Són més conscients de la importància d’escriure bé.
- Tenen recursos per escriure amb més precisió.
- Milloren la seva imatge personal i, per extensió, la de l’empresa a través de l’escriptura.

 


Creem un espai d'aprenentatge on els participants identifiquen els seus punts de millora i aprenen a aplicar-los.


 

Per què fer un curs amb nosaltres?

- Perquè els nostres docents són especialistes en la llengua i la comunicació (filòlegs, traductors, lingüistes, correctors).
- Perquè fem servir textos aportats pel client per tal d’adaptar-nos a les necessitats particulars tant de l’empresa com dels participants.
- Perquè treballem amb l’empatia i la riquesa del llenguatge a més de la tècnica i la correcció.
- Perquè ens avalen deu anys d’experiència.

 


Adaptem els continguts i les dinàmiques dels cursos als textos de cada empresa.


 

Com fem els cursos?

Com treballem

* Abans de preparar el material didàctic del curs, analitzem textos de tots els participants per detectar el nivell personal de cada alumne i el nivell general del grup.
* A partir de les conclusions de l'anàlisi adaptem el contingut del curs. Això vol dir que cada curs que fem és diferent de tots els que hem fet anteriorment.
* Els textos analitzats es corregeixen en profunditat i es comenten (anonimitzats) durant el curs, de manera que tothom pot identificar els seus punts de millora i aprendre directament de la seva escriptura.
* A les classes combinem teoria, exercicis d'escriptura curts a fer durant la classe i els comentaris d'aquests textos analitzats.