laboratori de lletres cursos per a empreses

Utilitzem l'escriptura per augmentar la productivitat i millorar la imatge de l’empresa.

laboratori de lletres cursos per a empreses

Creem un espai d'aprenentatge on els mateixos treballadors identifiquin les necessitats i participin en les solucions.

laboratori de lletres cursos per a empreses

Adaptem els continguts i les dinàmiques dels cursos als textos concrets de cada empresa.

 

Per què és important millorar la comunicació escrita?

 • - Perquè la mala escriptura perjudica la productivitat de l’empresa, tant en l’escriptura interna com externa.
 • - Per millorar la cultura en l’escriptura de l’empresa
 • - Els textos seran diferents però mantindran un mateix to i essència, això beneficia a l’hora de crear uns criteris, materials i consells comuns que serviran per a tots els participants.
 • - Resultat mesurable. El resultat funciona però a més s’ha de demostrar amb uns indicadors quantificables.

 

Què necessiten les empreses?

 • - Escriure bé, sense ambigüitats, de manera clara i concisa
 • - Sintetitzar bé un missatge
 • - Utilitzar el to adequat al tarannà de l’empresa i a cada situació
 • - Utilitzar un llenguatge professional i proper
 • - Escriure correctament seguint les normes ortogràfiques, gramaticals i de puntuació
 • - Ser conscient del valor de l’empatia en els missatges

 

Què aporta la nostra formació:

 • - Escriure amb més confiança i professionalitat
 • - Treballar de manera més productiva
 • - Millorar la comunicació amb els proveïdors, clients i treballadors
 • - Evitar conflictes generats per malentesos en la comunicació escrita
 • - Ser conscients de la importància d’escriure bé
 • - Tenir recursos per sostenir la bona escriptura
 • - Millorar la imatge personal i per extensió de l’empresa a través de l’escriptura

 

FORMACIÓ PRÈMIUM

formacio premium laboratori de lletres

FORMACIÓ EXPRÉS

laboratori de lletres cursos per a empreses