ACCEM

COM COL·LABOREM

El Laboratori de Lletres col·labora, oferint una beca per a un curs d’escriptura, amb Accem , una ONG dedicada a millorar les condicions de vida de les persones que es troben en situació més vulnerable en la nostra societat i, especialment, del col·lectiu de refugiats, migrants i persones en situació o risc d’exclusió social.