Cursos Online de 15 dies: Escriptura Creativa, Poesia i Redacció i estil


Escriptura creativa I
Curs online intensiu de 15 dies

Inici:
- 6 d'abril
- 13 d'abril

Descripció: En el curs d’Escriptura creativa es busca que l’alumne experimenti amb eines per estimular la seva creativitat i es familiaritzi amb tècniques narratives bàsiques. Es posa èmfasi en el procés creatiu.

Aquest curs es divideix en tres blocs i la seva realització no cal que sigui lineal. Si un alumne assisteix al primer bloc, i vol fer el segon bloc, el pot fer en qualsevol dels trimestres següents.

Objectius:
– Perdre la por d’escriure.
– Desenvolupar la creativitat.
– Experimentar amb diversos processos creatius per tal que cadascú pugui trobar el propi.
– Conèixer les tècniques narratives bàsiques.
– Entendre com treballen els escriptors.
– Compartir els propis textos amb confiança i per tal de conèixer l’opinió d’altres escriptors i lectors.
– Aprendre a rebre crítiques constructives i a donar-ne als companys.

Docent: Carla Gràcia

M'INTERESSA »
Poesia I
Curs online intensiu de 15 dies

Inici:
- 13 d'abril

Descripció: Els cursos de poesia que oferim al Laboratori de Lletres tenen un doble vessant: teòric i pràctic. Per una banda, són una introducció als principals corrents i gèneres de la poesia moderna i contemporània; per l’altra, un laboratori en el qual els participants treballaran en la seva pròpia producció poètica.

S’examinarà el paper de la poesia en el món d’avui dia. A més, s’introduiran corrents fonamentals de la poesia occidental moderna i posterior.

Objectius:
– Reflexionar sobre la creació poètica: sentit, utilitat, relació amb les altres arts.
– Conèixer els grans corrents poètics (en especial, segles XIX-XXI).
– Tècnica, mètrica i recursos estilístics.
– Lectura i anàlisi de poemes.
– Practicar l’escriptura a partir d’exercicis específics.

Docent: Melcion Mateu

M'INTERESSA »
Redacció i estil I
Curs online intensiu de 15 dies

Inici:
- 13 d'abril

Descripció: Escriure bé és a l’abast de tothom. Avui dia, escrivim més que mai sigui en correus electrònics, blogs o xarxes socials. La nostra escriptura diu molt més de nosaltres del que ens podem imaginar.
El curs de redacció i estil presenta les principals eines per aconseguir que els nostres textos estiguin ben escrits. Com ens enfrontem al full en blanc, com seleccionem les idees, com millorem l’estil són alguns dels punts que treballarem. Aquest curs està destinat a tothom que vulgui millorar la seva escriptura.

Objectius:
– Aprendre a escriure amb naturalitat i seguretat.
– Conèixer les tècniques per generar, seleccionar i ordenar idees.
– Aprendre els elements d’estil més rellevants per enriquir els nostres textos.
– Conèixer les tècniques de revisió per incorporar-les en el nostre dia a dia.

Docent: Melcion Mateu

M'INTERESSA »

Pregunta'ns el que vulguis

Vull rebre la informació en:
;