Correccions Lingüístiques i Estilístiques

Descripció

Amb la correcció lingüística i estilística podreu millorar la redacció dels vostres textos. La correcció lingüística és una tasca objectiva i s’estudia l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic. En canvi, la correcció estilística consisteix a depurar el text dels defectes i les incorreccions com la redacció complexa d’una frase o paràgraf, l’ús de redundàncies, el to i el registre lingüístic, l’ús de paraules genèriques o poc precises, etc. La correcció estilística s’aplica de forma personalitzada a cada un dels texts, sempre amb el sistema de control de canvis del processador de textos perquè l’autor és qui té la darrera paraula per decidir si les accepta o no.

 

Condicions

La informació i el tractament és totalment confidencial entre el client i el Laboratori de Lletres.

Els texts seran entregats en format Word per poder ser manipulats pel corrector professional, que els entregarà amb el control de canvis a la vista.

El termini màxim per a la correcció serà de 30 dies des de la recepció de l’original.

El pagament s’ha de fer per avançat i es pot fer per transferència bancària, per targeta de crèdit o en efectiu al nostre local.

Preus

Per a pàgines de 2100 caràcters amb espais (unes 400 paraules, aproximadament): 4,5 €

Exemple: Per a un text de 60.000 espais, el cost seria de: 60.000 / 2.100 x 4,5 € = 128,57 €

Atenció: el preu mínim per servei serà de 30 euros, encara que no s’hi arribi per caràcters.

Servei Urgent

El cost addicional per servei urgent serà del 20% i l’entrega s’efectuarà en un període màxim de 7 dies.

 

Com Contractar

Si ens envies tota la informació sobre la teva obra i les teves necessitats en el formulari de l'esquerra, ens posarem en contacte amb tu per correu electrònic per tal de concretar el preu (segons extensió del document) i la data en què podem tenir el servei fet.

 

;

Pregunta'ns el que vulguis

Vull rebre la informació en:
;