Biografia

Jenn Díaz (Barcelona, 1988), va abandonar els estudis de filologia per dedicar-se totalment a escriure. Va publicar la primera novel·la, Belfondo, als 22 anys, i la crítica ja la va considerar com un exponent destacat de la corrent neorruralista de la literatura espanyola del segle XXI. Entre les seves influencies cita a Ana María Matute, Carmen Martín Gaite o Natalia Ginzburg.

Després de participar publicant relats a algunes antologies, darrerament ha publicat Es un decir (Lumen, 2014) i Mare i filla (Ara Llibres, 2015).

Bibliografia

2011 – Belfondo
2012 – El duelo y la fiesta
2013 – Mujer sin hijo
2014 – Es un decir
2015 – Mare i filla (primera novel·la de Jenn Díaz escrita en català)
2016 – Vida familiar

Pregunta'ns el que vulguis

Vull rebre la informació en:
;