Biografia

Jenn Díaz (Barcelona, 1988), va abandonar els estudis de filologia per dedicar-se totalment a escriure. Va publicar la primera novel·la, Belfondo, als 22 anys, i la crítica ja la va considerar com un exponent destacat de la corrent neorruralista de la literatura espanyola del segle XXI. Entre les seves influencies cita a Ana María Matute, Carmen Martín Gaite o Natalia Ginzburg.

Després de participar publicant relats a algunes antologies, darrerament ha publicat Es un decir (Lumen, 2014) i Mare i filla (Ara Llibres, 2015).

Bibliografia

Belfondo (2011)
El duelo y la fiesta (2012)
Mujer sin hijo (2013)
Es un decir (2014)
Mare i filla (2015, primera novel·la de Jenn Díaz escrita en català)
Vida familiar (2016)

Pregunta'ns el que vulguis

Vull rebre la informació en:
;