BOTIGA

Daus creatius
+
Quadern d’exercicis: 31 dies d’escriptura (català, volum 1)
+

Quadern d’exercicis: 31 dies d’escriptura (català, volum 1)

Samarreta Kafka (D)
+

Samarreta Kafka (model entallat)

Val regal curs de 3 hores
+

Val regal curs de 3 hores

Quadern d’exercicis: 31 dies d’escriptura (castellà, volum 1)
+

Quadern d’exercicis: 31 dies d’escriptura (castellà, volum 1)

Quadern d’exercicis: 31 dies d’escriptura (castellà, volum 2)
+

Quadern d’exercicis: 31 dies d’escriptura (castellà, volum 2)

Quadern d’exercicis: 31 dies d’escriptura (català, volum 2)
+

Quadern d’exercicis: 31 dies d’escriptura (català, volum 2)

Quadern d’exercicis: 31 dies d’escriptura per a joves (castellà, volum 1)
+

Quadern d’exercicis: 31 dies d’escriptura per a joves (castellà, volum 1)

Quadern d’exercicis: 31 dies d’escriptura per a joves (castellano, volum 2)
+

Quadern d’exercicis: 31 dies d’escriptura per a joves (castellà, volum 2)

Quadern d’exercicis: 31 dies d’escriptura per a joves (català, volum 1)
+

Quadern d’exercicis: 31 dies d’escriptura per a joves (català, volum 1)

Quadern d’exercicis: 31 dies d’escriptura per a joves (català, volum 2)
+

Quadern d’exercicis: 31 dies d’escriptura per a joves (català, volum 2)

Lot 3 cursos de 3 hores
+

Lot 3 cursos de 3 hores

Val regal per a qualsevol curs online de 15 hores
+

Val regal per a qualsevol curs online de 15 hores

Val regal per a qualsevol curs online de 30 hores
+

Val regal per a qualsevol curs online de 30 hores

Val regal per a qualsevol curs per videoconferència de 15 hores
+

Val regal per a qualsevol curs per videoconferència de 15 hores

Val regal per a qualsevol curs per videoconferència de 20 hores
+

Val regal per a qualsevol curs per videoconferència de 20 hores

Lot d'escriptura per a joves
+

Lot d'escriptura per a joves

Lot d'iniciació a l'escriptura
+

Lot d’iniciació a l’escriptura

Llibreta: Les lletres ens mouen
+

Llibreta: Les lletres ens mouen

Samarreta Kafka (H)
+

Samarreta Kafka (model sense entallar)