Narrativa per a joves

Nivell 1

INICI MODALITAT DOCENT IDIOMA PREU
14 d’octubre Online 15 h de dedicació (6 sessions en 8 setmanes) Bea Cabezas Castellà
199 -5% alumnes: 189,05 € (descomptes no acumulables)
Inscriu-t'hi
Si el curs porta aquesta icona, està reconegut pel Departament d'Educació.

En els cursos en català es poden escriure els exercicis tant en català com en castellà.

MÉS INFORMACIÓ

Curs introductori de Narrativa per a joves que es centra en la idea que ser un bon lector és el primer pas per ser un bon narrador.
Gaudir llegint, escrivint, corregint, polint i encoratjant la creativitat i la imaginació és sempre la millor manera per aconseguir-ho. Per això, el curs treballa les maneres de distingir les veus que ens parlen des dels textos aliens per construir els propis. La creació de personatges, la trama, els girs argumentals, la idea inicial... Tot això porta l'alumne a crear un univers personal en què la història de cadascú comença a prendre vida. Només llavors es pot posar a caminar un projecte literari.
Els materials i la llengua vehicular d'aquest curs són en castellà. Tot i això, els alumnes poden treballar els seus projectes tant en català com en castellà.

PROGRAMA DEL CURS

- Primers consells

- El narrador

- Dir i mostrar

- Creació de personatges

- Protagonistes i secundaris

- Arc dramàtic

COMPARTEIX AQUEST CURS

Nivell 2

INICI MODALITAT DOCENT IDIOMA PREU
14 d’octubre Online 15 h de dedicació (6 sessions en 8 setmanes) Bea Cabezas Castellà
199 -5% alumnes: 189,05 € (descomptes no acumulables)
Inscriu-t'hi
Si el curs porta aquesta icona, està reconegut pel Departament d'Educació.

En els cursos en català es poden escriure els exercicis tant en català com en castellà.

MÉS INFORMACIÓ

Curs per a alumnes que han cursat Narrativa per a joves I.

PROGRAMA DEL CURS

- La trama: el conflicte

- Els punts de gir

- Diàlegs

- Ambientació

- El temps i el ritme

- Els finals

COMPARTEIX AQUEST CURS

Nivell 3

INICI MODALITAT DOCENT IDIOMA PREU
14 d’octubre Online 15 h de dedicació (6 sessions en 8 setmanes) Bea Cabezas Català
199 -5% alumnes: 189,05 € (descomptes no acumulables)
Inscriu-t'hi
Si el curs porta aquesta icona, està reconegut pel Departament d'Educació.

En els cursos en català es poden escriure els exercicis tant en català com en castellà.

MÉS INFORMACIÓ
PROGRAMA DEL CURS
COMPARTEIX AQUEST CURS

Pregunta'ns el que vulguis

Vull rebre la informació en:
;