Intel·ligència emocional a l'aula

Nivell 1

INICI MODALITAT DOCENT IDIOMA PREU
17 abril Presencial Laboratori Div 18:00-20:30 h 25 h (10 setmanes) . Català
365 -10% fins al 15/03/20: 328,50€ (descompte no acumulable)
Inscriu-t'hi
Si el curs porta aquesta icona, està reconegut pel Departament d'Educació.

En els cursos en català es poden escriure els exercicis tant en català com en castellà.

MÉS INFORMACIÓ

L’escriptura expressiva pot tenir efectes terapèutics com qualsevol mena d’escriptura, però l’objectiu de la metodologia que s’ensenya no serà mai fer teràpia, ni solucionar algun problema psicològic de l’alumne/a.  Es tracta de facilitar el vincle personal amb l’escriptura i utilitzar el plaer de l’escriptura com a motor del creixement personal.

Una part dels exercicis es concentrarà en la pràctica professional. D’aquesta manera s’ensenya l’eina no només com una metodologia per treballar l’autoconeixement propi i el de l’alumnat, però també s’explorarà la seva utilitat per abordar reflexions sobre la pròpia pràctica i experiències a l’aula.
Cada exercici que es farà inclourà un espai per compartir escrits i/o reflexions.

PROGRAMA DEL CURS

Els continguts del curs són els següents:
Un ventall ampli de tècniques de l’escriptura expressiva.
Teoria sobre els fonaments de l’escriptura expressiva, el seu funcionament i els seus beneficis.
Pautes per a la seva facilitació.
Bibliografia per als que vulguin aprofundir el seu coneixement.

COMPARTEIX AQUEST CURS

Pregunta'ns el que vulguis

Vull rebre la informació en:
;