Escriu en lectura fàcil

Nivell 1

INICI MODALITAT DOCENT IDIOMA PREU
08 juny En directe per videoconferència Dill (08/06) i Dimc (10/06) 18:00-19:30 h Dues sessions de 90 min . Català
49
Exhaurit
Si el curs porta aquesta icona, està reconegut pel Departament d'Educació.

En els cursos en català es poden escriure els exercicis tant en català com en castellà.

MÉS INFORMACIÓ

Curs de 3 hores repartides en 2 sessions (1,5 h cadascuna).

PROGRAMA DEL CURS

- La lectura: un dret per a tothom. Què són els materials de Lectura Fàcil (LF)?
A qui van adreçats? Quina normativa segueixen?

- Les nocions de llegibilitat i comprensibilitat: aplicació a textos narratius.

- Treballem els nostres textos: adaptació o creació de textos segons les pautes LF.

COMPARTEIX AQUEST CURS

Pregunta'ns el que vulguis

Vull rebre la informació en:
;