Curs d'Escriptura creativa per a docents

Nivell 1

INICI MODALITAT DOCENT IDIOMA PREU
19 de gener Online 30 h de dedicació (8+2 sessions en 10 setmanes)* Laia Fàbregas Català
280 -5% alumnes: 266 € (descomptes no acumulables)
Exhaurit
Si el curs porta aquesta icona, està reconegut pel Departament d'Educació.

L'idioma del curs n'indica la llengua vehicular de docència. Els exercicis es poden escriure tant en català com en castellà.

MÉS INFORMACIÓ

Curs per a docents.


El curs combina teoria amb exercicis curts, de 10-15 minuts i exercicis més extensos, a fer a casa en una o dues setmanes de temps.


En el curs presencial, els exercicis es comentaran a classe amb tots els alumnes.

 

*El curs online consta de vuit temes, que es posaran a la teva disposició durant les vuit primeres sessions de curs. Les dues últimes sessions són per a l'entrega de tasques finals i la seva correcció. També es faran 2 trobades per videoconferència durant el curs.

PROGRAMA DEL CURS

– Tècniques de desbloqueig i per potenciar la creativitat
– Personatges
– Descripcions
– Punt de vista / narradors
– Estructura
– Teoria dels processos creatius

COMPARTEIX AQUEST CURS

Opinions

""Vull que l'alumnat gaudeixi a l'hora d'escriure i que hi trobi un sentit. Serà més fàcil si dispòs d'eines i em veu convençut com a docent." Aquest fou el raonament que em portà a fer aquest curs. I ha estat un encert per la qualitat del material teòric, els exercicis i exemples proposats, i per les orientacions de Laia Fàbregas com a mentora. Curs suggerent, engrescador i recomanable.""

PERE BERGAS ALUMNE DEL CURS ESCRIPTURA CREATIVA PER A DOCENTS CURS TRIMESTRAL DEL LABORATORI DE LLETRES

Pregunta'ns el que vulguis

Vull rebre la informació en:
;