Curs de Projecte Literari

Nivell 1

INICI MODALITAT DOCENT IDIOMA PREU
21 de març Xerrada informativa gratuïta per videoconferència Dimarts 18:30-19:30 h 1 h (una sessió) Ferran Guallar Català
0 Sense descomptes
Inscriu-t'hi
25 d’abril Xerrada informativa gratuïta per videoconferència Dimarts 18:30-19:30 h 1 h (una sessió) Ferran Guallar Català
0 Sense descomptes
Inscriu-t'hi
30 de maig Xerrada informativa gratuïta per videoconferència Dimarts 18:30-19:30 h 1 h (una sessió) Ferran Guallar Català
0 Sense descomptes
Inscriu-t'hi
27 de juny Xerrada informativa gratuïta per videoconferència Dimarts 18:30-19:30 h 1 h (una sessió) Ferran Guallar Català
0 Sense descomptes
Inscriu-t'hi
18 de juliol Xerrada informativa gratuïta per videoconferència Dimarts 18:30-19:30 h 1 h (una sessió) Ferran Guallar Català
0 Sense descomptes
Inscriu-t'hi
17 d’octubre En directe per videoconferència Dimt 18:00-21:00 h 90 h (30 setmanes) Ferran Guallar Català
1349 -5% alumnes: 1.281,55 € (descomptes no acumulables)
Inscriu-t'hi
Si el curs porta aquesta icona, està reconegut pel Departament d'Educació.

L'idioma del curs n'indica la llengua vehicular de docència. Els exercicis es poden escriure tant en català com en castellà.

MÉS INFORMACIÓ
  • Les classes combinen teoria i pràctica.
  • S'organitzaran també classes magistrals puntuals d’altres professors i professionals del món literari.
PROGRAMA DEL CURS

TÈCNIQUES NARRATIVES:

– La creativitat i les tècniques narratives

– La construcció del món: dir i mostrar

– Les descripcions

– Els narradors

– Els punts de vista

– Els personatges: construcció, introducció, evolució i relació

– Els sentits com a eina literària

– Els diàlegs

– Bases d’estil

– Conflicte, trama i estructura

– El temps i el ritme

– El to

– L’espai

– Els personatges: profunditat i punt de vista

– Documentació

 

ANÀLISI LITERÀRIA:

– Introducció als gèneres narratius

– El conte

– La novel·la

– La dramàtica

– La poesia

 

MÓN EDITORIAL:

– El procés editorial

– Les diferents professions

– L’escriptor

– L’agent literari

– La lectura profesional

 

PROJECTE PERSONAL:

– Per què escrivim?

– Com es construeixen les històries?

– La inspiració

– Els diferents processos creatius

– Com ens posicionem davant del text?

– Prendre decisions i gestionar els canvis

– Les bases del projecte

– Els personatges

– Trames i subtrames

– Els enllaços

– La versemblança

– La gestió de la intensitat

COMPARTEIX AQUEST CURS

Nivell 2

INICI MODALITAT DOCENT IDIOMA PREU
16 d’octubre En directe per videoconferència Dill 18:00-21:00 h 90 h (30 setmanes) Ferran Guallar Català
1349 -5% alumnes: 1.281,55 € (descomptes no acumulables)
Inscriu-t'hi
19 d’octubre Presencial al Laboratori Dij 18:00-21:00 h 90 h (30 setmanes) José Morella Català
1349 -5% alumnes: 1.281,55 € (descomptes no acumulables)
Inscriu-t'hi
Si el curs porta aquesta icona, està reconegut pel Departament d'Educació.

L'idioma del curs n'indica la llengua vehicular de docència. Els exercicis es poden escriure tant en català com en castellà.

MÉS INFORMACIÓ

Curs de continuació dirigit a l’alumne que hagi seguit el curs de Projecte Literari 1.

Les classes combinen teoria i pràctica.

S'organitzaran també classes magistrals puntuals d’altres professors i professionals del món literari.

El grup en modalitat presencial és d'un màxim de 8 alumnes.

PROGRAMA DEL CURS

Primer semestre
Tècniques narratives:

-La creativitat i les tècniques narratives III
-El principi d’una obra
-El final d’una obra
-L’obra oberta
-Sinopsi, estructura i escaleta
-Bases d’estil III
-L’edició d’un text
Anàlisi literària:
– L’evolució de l’estil narratiu
Projecte personal:
-La coherència argumental
-Versemblança i personatges
-La unificació de l’estil
-Trames i subtrames
-El manuscrit
Món editorial:
– L’editor
– El traductor

Segon semestre
Tutories personals amb cada alumne

COMPARTEIX AQUEST CURS

Pregunta'ns el que vulguis

Vull rebre la informació en:
;