Curs de Poesia

Nivell 1

INICI MODALITAT DOCENT IDIOMA PREU
19 de gener Online 30 h de dedicació (8+2 sessions en 10 setmanes)* Laura Torres Català
280 -10% fins al 18/12: 252 € (descomptes no acumulables)
Inscriu-t'hi
Si el curs porta aquesta icona, està reconegut pel Departament d'Educació.

L'idioma del curs n'indica la llengua vehicular de docència. Els exercicis es poden escriure tant en català com en castellà.

MÉS INFORMACIÓ

Curs introductori de poesia que pretén acostar el vers a l'alumne des d'una perspectiva contemporània. Els temes mesclaran teoria, debat i exercicis pràctics. Una de les idees centrals del curs és trencar la muralla que per a molts és la poesia, allunyant-la dels tòpics que la presenten com una cosa que no es renova i que pateix dificultats d'acostament per per un excés de solemnitat. S’estudien corrents fonamentals de la poesia occidental moderna i posterior –modernisme, simbolisme, realisme, avantguardes i poesia de l’experiència– i s’analitzen poemes d’autors com Charles Baudelaire, Joan Brossa, Maria Àngels Anglada, Ezra Pound, Gabriel Ferrater, Maria-Mercè Marçal i Pere Gimferrer, entre d’altres.


Es treballen exercicis específics de versificació, tècniques i recursos poètics, traducció i calc d’estil. Tot això amb l’objectiu d’aprendre a escriure i millorar la producció poètica pròpia.

 

Al curs de Poesia en castellà amb la Concha García ens enfrontaren a un paper en blanc i a alguns textos poètics per acabar construint el nostre propi poema. Un poema no cal que sigui entès, només es necessita l'impuls i la curiositat per introduir-nos en la complexitat de la poesia. Entrarem en conceptes com la metàfora, el ritme, l'espai literari, la pulsió d'escriure, el gènere, el jo poètic, l'alteritat, l'estranyament. Llegirem poemes de Fernando Pessoa, Ida Vitale, Olga Orozco, Roberto Juarroz, María Victoria Atencia, Julia Uceda, entre d'altres / es. L'important és que a través de la lectura dels poemes puguem construir el nostre propi poema tenint en compte els conceptes esmentats.

 

*El curs online consta de vuit temes, que es posaran a la teva disposició durant les vuit primeres sessions de curs. Les dues últimes sessions són per a l'entrega de tasques finals i la seva correcció. També es faran 2 trobades per videoconferència durant el curs.

PROGRAMA DEL CURS

Programa del curs presencial en català
– Història i evolució de la poesia
– Familiaritzar-se amb la poesia: subgèneres, estils, tècniques, característiques del llenguatge i criteris de qualitat
– La llengua com a matèria primera i eina de treball.
– Els registres
– Maneres d’abordar un llibre de poesia.
– La perspectiva de l’autor i la perspectiva del lector
– Exercicis pràctics d’escriptura, de correcció i d’anàlisi
El curs inclou la visita d’alguns poetes amb els quals podrem dialogar sobre la seva obra i la poesia en general.

Programa del curs virtual
– Què és poesia? La lírica en temps difícils
– La “funció poètica” i les seves manifestacions (cançó, publicitat)
– Les fronteres del gènere: vers i prosa
– L’arquitectura del vers: nocions de mètrica
– Formes i gèneres poètics: metres clàssics i vers lliure
– La imatge i els recursos poètics
– La tria dels models
– Poesia i arts plàstiques
– Imitació i originalitat: calc i construcció d’un estil propi

COMPARTEIX AQUEST CURS

Nivell 3

INICI MODALITAT DOCENT IDIOMA PREU
19 de gener Online 30 h de dedicació (8+2 sessions en 10 setmanes)* Melcion Mateu Català
280 -10% fins al 18/12: 252 € (descomptes no acumulables)
Inscriu-t'hi
Si el curs porta aquesta icona, està reconegut pel Departament d'Educació.

L'idioma del curs n'indica la llengua vehicular de docència. Els exercicis es poden escriure tant en català com en castellà.

MÉS INFORMACIÓ

Curs de continuació dirigit a l’alumne que hagi seguit el curs de Poesia II.


Aquest curs, íntegrament pràctic, està destinat a tots aquells alumnes que ja posseeixen els coneixements necessaris com per enfrontar-se a l’escriptura de poemes.

 

*El curs online consta de vuit temes, que es posaran a la teva disposició durant les vuit primeres sessions de curs. Les dues últimes sessions són per a l'entrega de tasques finals i la seva correcció. També es faran 2 trobades per videoconferència durant el curs.

PROGRAMA DEL CURS
COMPARTEIX AQUEST CURS

Pregunta'ns el que vulguis

Vull rebre la informació en:
;