Curs de Poesia

Nivell 1

INICI MODALITAT DOCENT IDIOMA PREU
13 d’abril Online 30 h de dedicació (8+2 sessions en 10 setmanes)* Laura Torres Català
280 -5% alumnes: 266 € (descomptes no acumulables)
Inscriu-t'hi
Si el curs porta aquesta icona, està reconegut pel Departament d'Educació.

L'idioma del curs n'indica la llengua vehicular de docència. Els exercicis es poden escriure tant en català com en castellà.

MÉS INFORMACIÓ

Curs introductori de poesia que pretén acostar el vers a l'alumne des d'una perspectiva contemporània. Els temes mesclaran teoria, debat i exercicis pràctics. Una de les idees centrals del curs és trencar la muralla que per a molts és la poesia, allunyant-la dels tòpics que la presenten com una cosa que no es renova i que pateix dificultats d'acostament per per un excés de solemnitat. S’estudien corrents fonamentals de la poesia occidental moderna i posterior –modernisme, simbolisme, realisme, avantguardes i poesia de l’experiència– i s’analitzen poemes d’autors com Charles Baudelaire, Joan Brossa, Maria Àngels Anglada, Ezra Pound, Gabriel Ferrater, Maria-Mercè Marçal i Pere Gimferrer, entre d’altres.


Es treballen exercicis específics de versificació, tècniques i recursos poètics, traducció i calc d’estil. Tot això amb l’objectiu d’aprendre a escriure i millorar la producció poètica pròpia.

 

*El curs online consta de vuit temes, que es posaran a la teva disposició durant les vuit primeres sessions de curs. Les dues últimes sessions són per a l'entrega de tasques finals i la seva correcció. També es faran 2 trobades per videoconferència durant el curs.

PROGRAMA DEL CURS


Programa del curs virtual

  1. La poesia avui
  2. Introducció a la creació poètica: recursos i possibilitats 1
  3. Introducció a la creació poètica: recursos i possibilitats 2
  4. Paraula, silenci i reescriptura
  5. Quan la poesia esdevé imatge
  6. Escriptura i performativitat
  7. La prosa poètica
  8. Selecció i muntatge: l'esquelet d'un poemari
COMPARTEIX AQUEST CURS

Pregunta'ns el que vulguis

Vull rebre la informació en:
;