Conte

Nivell 1

INICI MODALITAT DOCENT IDIOMA PREU
21 gener Online 30 h de dedicació (8+2 sessions en 10 setmanes)* Albert Pijuan Català
280 -5% exalumnes: 266 € (descomptes no acumulables)
Inscriu-t'hi
21 gener Online 30 h de dedicació (8+2 sessions en 10 setmanes)* Albert Pijuan Castellà
280 -5% exalumnes: 266 € (descomptes no acumulables)
Inscriu-t'hi
27 gener En directe per videoconferència Dimc 19:00-21:00 h 20 h lectives + 10 h dedicació (10 sessions en 10 setmanes) Alba Dalmau Català
320 -5% exalumnes: 304 € (descomptes no acumulables)
Inscriu-t'hi
Si el curs porta aquesta icona, està reconegut pel Departament d'Educació.

En els cursos en català es poden escriure els exercicis tant en català com en castellà.

MÉS INFORMACIÓ

Durant els curs es fan diversos exercicis que han de desembocar en l’escriptura d’un conte d’entre tres i deu pàgines que resumeixi l'evolució de l'alumne durant el curs.


El comentari de les obres canòniques del gènere es complementa amb l’anàlisi dels textos dels alumnes, que poden fer servir el grup com a laboratori d’assaig i de reserva crítica per avançar en l’exploració del gènere.

 

*El curs online consta de vuit temes, que es posaran a la teva disposició durant les vuit primeres sessions de curs. Les dues últimes sessions són per a l'entrega de tasques finals i la seva correcció. També es faran 2 trobades per videoconferència durant el curs.

PROGRAMA DEL CURS

– Tot és relatiu. Narració curta: com de narrada, com de curta?
– El buit que construïm: elisions suficients i necessàries
– Personatges, persones: ficció i realitat
– El conflicte del conflicte: què passa?
– La trama perfecta: i com ho presentem?
– L'espai, el temps, la vida: un bon marc per a una bona història
– El principi: l'art de començar amb bon peu
– Anem acabant: finals d'èxit

COMPARTEIX AQUEST CURS

Nivell 2

INICI MODALITAT DOCENT IDIOMA PREU
21 gener Online 30 h de dedicació (8+2 sessions en 10 setmanes)* Alba Dalmau Català
280 -5% exalumnes: 266 € (descomptes no acumulables)
Inscriu-t'hi
28 gener En directe per videoconferència Dij 19:00-21:00 h 20 h lectives + 10 h dedicació (10 sessions en 10 setmanes) Alba Dalmau Català
320 -5% exalumnes: 304 € (descomptes no acumulables)
Inscriu-t'hi
Si el curs porta aquesta icona, està reconegut pel Departament d'Educació.

En els cursos en català es poden escriure els exercicis tant en català com en castellà.

MÉS INFORMACIÓ

Curs de continuació dirigit a l’alumne que hagi seguit el curs de Conte I.


Se segueixen treballant els autors de referència del gènere i es combinen exercicis guiats amb els projectes propis dels alumnes, amb l'objectiu d'acabar el curs amb un conte que reculli tot el que l'alumne ha anat aprenent al llarg de tot el trajecte de conte.

 

*El curs online consta de vuit temes, que es posaran a la teva disposició durant les vuit primeres sessions de curs. Les dues últimes sessions són per a l'entrega de tasques finals i la seva correcció. També es faran 2 trobades per videoconferència durant el curs.

PROGRAMA DEL CURS

– Entrenar la creativitat
– Donar vida als personatges
– Aprofundir en les tècniques de creació de misteri, suspens i simbolisme
– Crear els "universos" del relat: ambientació
– Descriure "mostrant" i "dient"
– Compartir textos i conèixer l’opinió dels lectors/escriptors
– Gaudir de la lectura i l’anàlisi de grans autors del gènere

COMPARTEIX AQUEST CURS

Pregunta'ns el que vulguis

Vull rebre la informació en:
;