TAMARA GALBIS

FILÒLOGA I CORRECTORAImparteix el curs de Redacció i Estil i es coordinadora i professora dels cursos de Comunicació Escrita per a Empreses.BIOGRAFIA