PROPOSTES PER A ESCOLES

Llibre

RECULL DE CONTES

Quatre cantons _ Laboratori de Lletres

Treballem amb alumnes d’una classe d’ESO per tal de publicar un recull de contes escrits pels mateixos alumnes.

Acompanyem els alumnes en reunions setmanals, en tot el procés creatiu de l’escriptura, i en el procés posterior d’autoedició (en versió e-book o paper, depenent dels mitjans disponibles).

Més informació >

Bolígraf

LLIBRETA D'EXERCICIS

exercicis_escriptura_per_a_joves

Llibreta amb 31 exercicis d’escriptura creativa. Recomanem que els alumnes facin els exercicis i després es llegeixin en comú a classe per a comentar-los.

Per a les escoles que ho vulguin, un cop adquirida la llibreta, ens oferim a assistir a una classe per a fer la lectura i crítica del primer exercici.

Més informació >

mestre

CURS PER A DOCENTS

Projectes per a escoles

Curs que dóna les eines necessàries als professors d’ESO per a guiar els alumnes en la cerca del seu camí en l’escriptura.

S’ajuda els docents a destriar quin tipus d’escriptor és cada alumne i a detectar quin mètode és el millor per a cada nen, per redactar millor els treballs escolars, o per gaudir d’escriure relats.

Més informació >